Privacybeleid

#uwdatablijvenvanu

 

Wij weten dat uw persoonsgegevens belangrijk zijn en dat u bekommerd bent om de manier waarop ermee omgegaan wordt. Vertrouw erop dat Equilibra zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Dit Privacybeleid geeft u meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen.

Hou er bij het lezen van ons beleid rekening mee dat het betrekking heeft op Equilibra.

Neem even de tijd om vertrouwd te raken met ons privacybeleid en laat ons weten of u vragen hebt door ons een e-mail te sturen of een vraag voor te leggen via het formuleer “Contacteer Ons” op onze websites.

We hebben getracht dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden, maar als u niet vertrouwd bent met begrippen zoals cookies, IP-adressen en browsers, lees dan eerst de sleutelbegrippen.

U hebt het echt in te gaan tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, inclusief het gebruik ervan voor direct marketing. 

Wie verzamelt?

Alle persoonsgegevens verstrekt aan of verzameld door Equilibra worden gecontroleerd door Equilibra, de data controller.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens verzameld door Equilibra in verband met de diensten en producten die wij aanbieden. Verwijzingen naar “Equilibra” in dit beleid betekenen Equilibra en elke onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit is van en/of gecontroleerd is door Equilibra en waarmee u interageert of een zakelijke relatie mee onderhoudt.

Dit Privacybeleid is ook van toepassing op de marketinginhoud van Equilibra, inclusief aanbiedingen en advertenties voor de producten en diensten van Equilibra die wij (of een service provider in onze naam) naar u verstuurt op third-party websites, platforms en applicaties gebaseerd op informatie over uw websetgebruik. Deze third-party websites hebben over het algemeen een eigen Privacybeleid en Voorwaarden. Wij raden aan deze te lezen vooraleer de websites te gebruiken

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Met persoonsgegevens wordt bedoeld elke informatie die gebruikt kan worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse identificatie van een welbepaald individu. Deze definitie omvat de persoonsgegevens die offline verzameld worden via onze Customer Engagement Centres, campagnes van direct marketing, loterijen en wedstrijden, en online op onze websites, applicaties en merkpagina’s op third-party platforms en applicaties bezocht of gebruikt via third-party platforms.

U kunt gevraagd worden uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer u in contact bent met ons. Equilibra kan uw persoonsgegevens delen intern of met andere ondernemingen van de Groep Equilibra en gebruiken op een manier die inspeelt op ons Privacybeleid. Wij kunnen dit ook combineren met andere informatie om onze producten, diensten, inhoud en advertering te verbeteren.

U bent niet verplicht Equilibra persoonsgegevens te verstrekken als u dat niet wilt, maar doet u dat niet, dan kunnen wij u geen producten of diensten aanbieden, of u niet het niveau van kwaliteit of service bieden om in te spelen op uw vragen.

Manieren waarop we uw persoonsgegevens kunnen verzamelen

Wij kunnen persoonsgegevens winnen uit een reeks van bronnen. We denken hierbij aan:

 • Persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verschaft. Wij verzamelen gegevens over de manier waarop u onze diensten en producten gebruikt, zoals de types van inhoud die u bekijkt of raadpleegt, of de frequentie en duur van uw activiteiten. Wij verzamelen ook persoonsgegevens die u ons verschaft wanneer u intekent voor een nieuwsbrief, meedoet aan een studie of registreert voor een account om onze producten te kopen. Hierbij kunnen wij uw persoonsgegevens vragen zoals uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, nummer of kredietkaartdetails. Sommige merken van Equilibra kunnen “speciale categorieën van persoonsgegevens” verzamelen met uw expliciete toestemming. Voor meer informatie over de speciale categorieën van gegevens die we verzamelen en hoe we ze gebruiken, raadpleeg de relevante sectie hierna.
 • Persoonsgegevens die wij automatisch winnen. We kunnen ook bepaalde types van persoonsgegevens ontvangen en opslagen telkens wanneer u interageert met ons online. Bijvoorbeeld, wij gebruiken cookies en trackingtechnologieën (voor meer info, raadpleeg onze privacybegrippen om persoonsgegevens te verkrijgen wanneer uw webbrowser toegang krijgt tot onze websites of advertenties en andere inhoud aangedaan door of in naam van Equilibra op andere websites. Uw persoonsgegevens worden ook verzameld wanneer u zoekt, koopt, post, deelneemt aan een wedstrijd of vragenlijst of communiceert met de teams van onze klantendienst. Voorbeelden van de types van persoonsgegevens die we verzamelen: IP-adressen (voor meer info: raadpleeg onze privacybegrippen), ID apparaat, locatiegegevens, informatie computer en aansluiting zoals type en versie browser, instelling tijdzone, types en versies browser plug-in, besturingssysteem en koopgeschiedenis – die Equilibra soms samenvoegt met gelijkaardige informatie van andere consumenten. Tijdens uw bezoeken aan de websites van Equilibra kunnen we ook software-instrumenten gebruiken om informatie over de sessie te meten en te verzamelen, inclusief responstijden van de pagina’s, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over de interactie van pagina’s en de methodes gebruikt om weg te browsen van de pagina. We kunnen ook technische informatie verzamelen om ons te helpen uw apparaat te identificeren voor de preventie van fraude en voor diagnosedoeleinden.
 • Persoonsgegevens die wij uit andere bronnen halen. We verzamelen persoonsgegevens van andere bronnen, inclusief onze vertrouwde partnerships met derde partijen en waar we actief zijn rekent Equilibra op third-party platforms: Bijvoorbeeld, wanneer u de functie “like” gebruikt op Facebook of de functie +1 van Google+. Bovendien ontvangen we informatie over u en de interacties van andere bezoekers met onze advertenties om te bepalen of onze advertenties relevant en succesvol zijn. We verzamelen verder informatie over u en uw activiteiten van een derde partij wanneer we gezamenlijk diensten of producten aanbieden, of van providers voor gegevensverrijking (voor meer info, raadpleeg onze privacyvoorwaarden) die Equilibra inzicht kan verschaffen over de persoonsgegevens die we in ons bezit hebben.

Wanneer en waarom we “speciale categorieën van persoonsgegevens” bewaren

Bepaalde categorieën van persoonsgegevens zoals het ras, de etnische afkomst, de religie, de gezondheid, de seksualiteit of biometrische gegevens zijn geklasseerd als “speciale categorieën van gegevens” die genieten van extra bescherming volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

We beperken de omstandigheden voor het verzamelen en verwerken van deze speciale categorieën van gegevens. 

Equilibra verzamelt soms gegevens betreffend uw gezondheid zoals allergieën, zwangerschap of huidtype om u gepersonaliseerde advertenties en relevante promoties te sturen. Equilibra verzamelt en gebruikt deze persoonsgegevens enkel wanneer u hiertoe toestemming hebt gegeven. In sommige gevallen hebt u mogelijk diensten of producten gevraagd die niet meteen de verzameling van speciale categorieën van gegevens inhouden, maar wel inhouden dat uw religie, gezondheid of andere speciale categorieën van gegevens bekend worden.

Om omstandigheden te illustreren waarin Equilibra speciale categorieën van gegevens verzamelt en verwerkt, geven we de volgende voorbeelden:

 • Equilibra verzamelt uitgerekende datums van moeders in spe in de intekenpagina’s voor de nieuwsbrief van Zwitsal of Baby Dove. Het kan verder cookies plaatsen in de intekenpagina. Deze gegevens worden dan gebruikt om een target te creëren van aanstaande moeders die online advertenties ontvangen van relevante Equilibra-merken. Voor meer informatie over de profilingactiviteiten van Equilibra, raadpleeg de relevante sectie;
 • Zo verzamelt Equilibra ook persoonsgegevens betreffende de allergieën van de consumenten om deze advertenties en promoties te verstrekken voor producten die inspelen op hun behoeften.

Hoe de privacy van kinderen beschermen?

We weten hoe belangrijk het is extra maatregelen te treffen om de privacy en veiligheid te beschermen van kinderen met de producten en diensten van Equilibra.

De meeste websites van Equilibra zijn ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Gezien een van onze websites bestemd is voor gebruik door een jonger publiek, zullen we toestemming verkrijgen van de persoon met ouderlijk gezag vooraleer we persoonsgegevens verzamelen waar dat nodig is volgens de van toepassing zijnde wetgevingen en regels (de leeftijd waarop deze toestemming verplicht is varieert van Land tot Land).

Als u een kind bent van leeftijd waarop in uw Land ouderlijke toestemming vereist is, moet u de voorwaarden van dit Privacybeleid doornemen samen met uw ouder of voogd om er zeker van te zijn dat u ze begrijpt en aanvaardt. Als we ontdekken dat we persoonsgegevens verzamelden van een kind zonder de toestemming van een ouder of voogd wanneer dat had gemoeten, zullen deze gegevens gewist worden zodra dat praktisch mogelijk is. Toegang tot bepaalde delen van de websites van Equilibra en/of het in aanmerking komen voor prijzen, stalen of beloningen is meestal beperkt tot gebruikers van een bepaalde leeftijd.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens soms om leeftijdscontroles te verrichten en deze leeftijdsbeperkingen te versterken.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Wij verzamelen, verwerken en onthullen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van uw betalingen, bij aankoop van onze producten, u voorzien van uw orderstatus, uw vragen en eventuele klachten behandelen;
 • Het verwerken en beantwoorden van uw vragen of u contacteren om uw vragen te beantwoorden;
 • Het ontwikkelen en verbeteren van onze producten, diensten, communicatiemethoden en de functionaliteit van onze websites;
 • Met het oog op wedstrijden of promoties waaraan u hebt deelgenomen;
 • Om u informatie mee te delen en om uw registratie en/of inschrijving op onze nieuwsbrief of andere communicaties te beheren;
 • Om onze dagelijkse zakelijke behoeften betreffende uw deelname aan onze wedstrijden, loterijen of promotieactiviteiten of vragen te beheren;
 • Om de identiteit te valideren van personden die ons contacteren per telefoon, op elektronische of andere manier;
 • Voor interne doeleinden van training en kwaliteitsborging;
 • Om inzicht te krijgen in de interesses, de behoeften, en veranderende noden van de consument, om onze website, onze huidige producten en diensten te verbeteren, en/of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen; en
 • Om persoonlijke producten, communicaties en gerichte advertenties aslook productaanbevelingen te sturen.

Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor de hierboven vermelde of andere doeleinden, informeren we u voor of op het moment dat we ze verzamelen.

Indien van toepassing, vragen we u uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Indien u toestemming gegeven hebt voor de verwerking, hebt u het recht uw toestemming in te trekken op elk moment.

In sommige gevallen berusten we op het rechtmatig belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een rechtmatig belang kan bijvoorbeeld bestaan wanneer u intekent voor een klantenprogramma met een van onze merken en we de verzamelde persoonsgegevens gebruikt om deze te analyseren en onze producten en diensten te verbeteren. Dit wordt enkel gebruikt wanneer nodig om een rechtmatig belang te verkrijgen, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een contract of om een dienst te optimaliseren, en weegt niet op tegen uw rechten als individu. Deze rechtsgrond wordt enkel ingeroepen als er geen minder ingrijpender manier is om uw persoonsgegevens te verwerken. We garanderen dat als het rechtmatig belang ingeroepen wordt als grond voor het verwerken van uw persoonsgegevens, we hier een register van bijhouden en u recht hebt deze informatie in te kijken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een contract waarin u partij bent of zult zijn. Bijvoorbeeld, wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om een product of dienst die u gekocht hebt te leveren, om u te laten deelnemen aan een van onze wedstrijden of om u stalen te versturen die u aangevraagd hebt.

We verwerken uw persoonsgegevens ook wanneer we een wettelijke plicht hebben (vb., belastingen of sociale zekerheid) hebben tot het verwerken hiervan. Bijvoorbeeld, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding kan ons dwingen persoonsgegevens te verwerken voor een welbepaald doeleind, of we kunnen verplicht zijn persoonsgegevens te verwerken om verdachte verrichtingen aan te geven onder de lokale antiwitwasregeling.

Profilering

Equilibra gebruikt uw persoonsgegevens om profielen te creëren. Wij creëren profielen door het analyseren van de informatie van uw navigatie- en koopgedrag online en uw interacties met onze merkcommunicatie. We doen dit door het opbouwen van segmenten (de creatie van groepen met een aantal gemeenschappelijke kenmerken) en het plaatsen van uw persoonsgegevens in een of meer segmenten. Deze verwerking wordt uitgevoerd voor het realiseren van gepersonaliseerde advertenties online op de websites van Equilibra, door de browsergegevens van de gebruikers te gebruiken via een “lookAlike”-systeem. Dit systeem bepaalt dat als Gebruiker A gelijkaardig is aan Gebruiker B en Gebruiker C, dan zal Gebruiker A waarschijnlijk gelijkaardige interesses en voorkeuren hebben aan Gebruiker B en Gebruiker C.

Deze segmenten worden door Equilibra gebruikt om de website en onze communicatie naar u toe te personaliseren  (het tonen van relevante inhoud wanneer u onze site bezoekt of in een nieuwsbrief), en om relevante aanbiedingen en advertenties weer te geven van de Equilibra-merken op de websites van Equilibra en via websites van derde partijen. De segmenten kunnen ook gebruikt worden voor third-party campagnes op de sites van Equilibra. Equilibra profileert uw gegevens wanneer u ons hier toestemming toe hebt gegeven; bijvoorbeeld, het aanvaarden van cookies op uw browser online of intekenen op e-mail nieuwsbrieven van een van onze merken.

Verder, als u geregistreerd hebt op een van onze websites, kan Equilibra uw persoonsgegevens (zoals het e-mailadres) bij het inloggen associëren met uw browsegegevens, die niet rechtstreeks identificeerbaar zijn, eerder verzameld via cookies tijdens uw bezoeken aan onze websites en uw interacties met onze inhoud.

U kunt uw toestemming intrekken om te voorkomen dat uw persoonsgegevens op deze manier gebruikt worden aan de hand van de sectie beheercookies van ons Cookiebeleid of door uit te schrijven voor het gebruik van uw e-mailadres als u ingelogd hebt in een van onze websites of ingetekend hebt voor een van onze marketing nieuwsbrieven.

Bij wijze van voorbeeld -

 • Equilibra verzamelt gegevens, met uw toestemming, van:
  • Onze websites over wat u raadpleegt en de manier waarop u interageert met onze inhoud;  
  • Onze digitale schermadvertenties die we u voorstellen op onze sociale platforms en de websites van andere uitgevers;
  • Registratieformuliers op onze websites;
  • Formuliers die u invult online en ons verstuurt betreffende uw interesses.
 • We traceren ook de producten die u koopt wanneer u klikt op een van onze schermadvertenties en verder gaat met de aankoop van een artikel uit een selectie van onze retail partners.
 • Als u gevraagd hebt om een e-mail of SMS- beleid van ons te ontvangen, traceren we of u die opent, leest of op de inhoud ervan klikt zodat we weten wat u interesseert en we u meer inhoud kunnen geven over wat u volgens ons het meest kan interesseren.
 • We gebruiken deze gegevens voor het profileren van uw voorkeuren en afkeren.  Bijvoorbeeld, als we merken dat u regelmatig Veganrecepten bekijkt op onze website “Recepedia” en u aanvaardde e-mails van ons te ontvangen, kunnen we u een update sturen van de nieuwe Veganrecepten die we toegevoegd hebben aan de site, of we kunnen de inhoud van de site aanpassen tijdens uw volgende bezoek om u te leiden naar elementen die u volgens ons kunnen interesseren.
 • Op basis van deze profielinformatie, kunnen we u ook advertenties voorstellen die u volgens kunnen rekenen op uw voorkeur en die u volgens ons wilt zien tijdens het raadplegen van inhoud van ons of ons netwerk van uitgevers waarmee we adverteren.  Soms gebruiken we, met uw toestemming, uw huidige locatie om uw advertenties voor te stellen die te maken hebben met promoties of evenementen in uw buurt waar u volgens ons interesse voor kunt hebben.
 • We kunnen ook informatie gebruiken die u verschafte aan geselecteerde derde partijen en die door u gedeeld mogen worden, zoals uw leeftijd, geslacht, levensfase, levensstijl en ruimere interesses om personen te identificeren die volgens ons gelijkaardige interesses kunnen hebben en die volgens ons interesse kunnen hebben in gelijkaardige advertising.

Geautomatiseerde besluitmaking

In sommige gevallen zal Equilibra uw persoonsgegevens verwerken met behulp van geautomatiseerde middelen. Een geautomatiseerd besluit is een besluit gemaakt enkel op basis van automatische middelen zonder interventie van de mens in het besluitmakingsproces verbonden met uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld:

 • Equilibra gebruikt spelsimulaties van wetenschappelijk gebaseerde gedragsevaluaties en datawetenschaptechnieken om toekomstige werknemers te beoordelen. De kandidaten wordt gevraagd een reeks van spellen te spelen en de gedragspatronen waargenomen tijdens het spelen worden beoordeeld door een algoritme van Equilibra teneinde te bepalen of een kandidaat geschikt is voor een welbepaalde rol. Dit algoritme wordt regelmatig getest om te garanderen dat het eerlijk, doeltreffend en objectief blijft.

We nemen geen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op automatische besluitmaking die een betekenisvolle impact hebben op u. Als we dat doen informeren we u en verschaffen we u duidelijke informatie over onze beslissing te vertrouwen op de geautomatiseerde verwerking om onze beslissing te maken en onze wettige basis hiervoor. Bijvoorbeeld, Equilibra verwerkt uw persoonsgegevens met behulp van geautomatiseerde middelen enkel als dat nodig is voor het afhandelen van een contract met u, of wanneer u hier uitdrukkelijke toestemming toe hebt gegeven.

U hebt het recht niet onderworpen te zijn aan een besluit dat enkel berust op een geautomatiseerde verwerking en dat wettelijke of andere betekenisvolle effecten heeft op u. U hebt in het bijzonder het recht:

 • op menselijke interventie;
 • op het uitdrukken van uw mening;
 • het krijgen van een uitleg bij het besluit waartoe gekomen is a een evaluatie; en
 • op het betwisten van dit besluit.

Met wie worden ze gedeeld?

Als deel van de Groep Equilibra, en wereldwijde onderneming, deelt Equilibra uw persoonsgegevens binnen de Groep Equilibra en met een selectie van derde partijen in de volgende omstandigheden:

 • Third-party service providers. Om in te spelen op uw vragen, orders, coupons, om u te voorzien van stalen, om in u staat te stellen deel te nemen aan loterijen of voor allerhande andere functies, diensten en materialen beschikbaar via onze websites, delen we uw persoonsgegevens met third-party service providers die optreden in onze naam. We denken hierbij aan bedrijven die: de websites van Equilibra hosten of exploiteren, om betalingen te verwerken, om gegevens te analyseren, voor de klantendienst, voor post- of leveringsdiensten en sponsors of andere derde partijen die deelnemen aan onze promoties of ze beheren. Ze hebben toegang tot persoonsgegevens die nodig zijn om fun functies te voltrekken maar mogen ze niet gebruiken voor andere doeleinden. Verder moeten ze deze persoonsgegevens verwerken in overeenkomst met dit Privacybeleid en zoals toegelaten door de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving.
 • Andere derde partijen. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt door ons of gedeeld met onze sponsors, adverteerders, advertentienetwerken, advertentieservers, social media-netwerken en analytische bedrijven of andere derde partijen in verband met marketing, promoties, gegevensverrijking (voor meer info over onze privacyvoorwaarden, volg de link) en andere aanbiedingen, alsook productinformatie.
 • Bedrijfsoverdrachten. Uw persoonsgegevens worden gebruikt door ons of gedeeld met de Groep Equilibra, hoofdzakelijk voor zakelijke en operationele doeleinden.  Naarmate de Groep Equilibra blijft groeien, kunnen aandelen, filialen of bedrijfseenheden verkocht worden.  In dergelijke transacties, zijn uw persoonsgegevens meestal een van de elementen die overgedragen worden maar evenwel onderhevig blijven aan de beloftes gemaakt in een eerder Privacybeleid (tenzij u uiteraard anders beslist). Als we overgenomen worden door een andere entiteit, worden onze activiteiten of nagenoeg alle of deel van onze bezittingen of de bezittingen relatief aan de websites van Equilibra en uw persoonsgegevens bekendgemaakt aan deze entiteit als deel van het due diligence proces en aan die entiteit overgedragen worden als een van de overgedragen bezittingen.  In geval van een faillissement of een herorganisatie, zullen alle persoonsgegevens worden beschouwd als ons bezit en als dusdanig kunnen worden verkocht of overgedragen aan derde partijen.
 • Wettelijke bekendmaking. Uw persoonsgegevens kunnen bekendgemaakt en overgedragen worden aan derde partijen:
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • Wanneer we geloven in goede wil dat een wetgeving dit vereist;
  • Op verzoek van overheidsinstanties die een onderzoek leiden;
  • Voor het controleren of versterken van onze “Voorwaarden” of andere geldende beleiden;
  • Voor het detecteren en protesteren tegen fraude, of technische of veiligheidsproblemen;
  • Om in te spelen op een noodsituatie; of anders
  • Voor het beschermen van de rechten, de eigendom, de veiligheid, of de veiligheid van derde partijen, bezoekers aan de websites van Equilibra, Equilibra of het publiek.

Internationale gegevensoverdrachten

Equilibra deelt persoonsgegevens binnen de Groep Equilibra of met derde partijen voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid.

Equilibra stuurt enkel persoonsgegevens verzameld binnen de Europese Economische Ruimte (EER) aan het buitenland in omstandigheden zoals:

 • Het volgen van uw instructies;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • Om te werken met onze agenten en adviseurs waarop we een beroep doen om onze business en diensten te beheren.

Als we persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgt Equilibra ervoor dat ze beschermd worden op dezelfde manier als binnen de EER. We gebruiken een van de volgende maatregelen:

 • Voor de overdracht naar een niet-EER land waarvan de privacywetgeving een gepast niveau van bescherming van de persoonsgegevens van het EER-land garandeert;
 • Voor de invoering van een contract met de derde partij in het buitenland wat betekent dat de persoonsgegevens beschermd moeten worden volgens dezelfde standaards als de EER; of
 • Voor de overdracht van persoonsgegevens naar organisaties die deel uitmaken van specifieke overeenkomsten over grensoverschrijdende gegevensoverdrachten met de Europese Unie (vb. Privacy Shield, een referentiekader dat privacystandaards vooropstelt voor de gegevens uitgewisseld tussen de Verenigde Staten en de Europese landen of gelijkaardige referentiekaders).

Hoe beschermen we onze persoonsgegevens?

Voor Equilibra is de veiligheid van uw persoonsgegevens een heel ernstige zaak. We stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, interferentie, verlies, onbevoegde toegang, wijzigingen of bekendmaking.

Onze maatregelen behelzen het implementeren van geschikte toegangscontroles, het investeren in de meest recente Informatiebeveiliging om onze IT-omgeving veilig te stellen, en ervoor zorgen dat onze persoonsgegevens waar mogelijk gecodeerd, gepseudonimiseerd en geanonimiseerd worden.

Toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegelaten voor onze werknemers en agenten op een need-to-know basis en deze toegang is onderhevig aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsplichten in geval van verwerking door derde partijen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doeleind waarvoor ze verwerkt zijn. Bijvoorbeeld, wanneer u online een aankoop doet bij ons bewaren we de gegevens verbonden met uw aankoop zodat we het aankoopcontract kunnen voltooien en daarna bewaren we de persoonsgegevens voor een bepaalde periode om eventuele klachten, vragen of andere kwesties relatief aan de aankoop te kunnen behandelen.

Uw gegevens kunnen ook bewaard worden om ons in staat te stellen onze ervaring met ons te blijven verbeteren en ervoor te zorgen dat u alle beloningen krijgt waar u recht op hebt als trouwe klant.

We bewaren de identificeerbare gegevens die we bewaren rechtstreeks voor targetingdoeleinden voor een zo kort mogelijke periode, waarna we de nodige stappen ondernemen om ze permanent te wissen.

We herzien actief de persoonsgegevens in ons bezit en wissen ze op veilige manier, of zullen ze in sommige gevallen anonymiseren, wanneer er geen wettelijke, zakelijke of verbruiksverbonden reden meer is om ze te bewaren.

Wat zijn uw rechten?

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u een aantal rechten betreffende de manier waarop deze verwerking plaatsvindt en u kunt deze rechten op elk moment uitoefenen. We leveren hieronder een overzicht van deze rechten, met al wat dit voor u inhoudt. U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te versturen of een vraag in te dienen met het formulier  “Contacteer Ons” op onze websites.

 • Het recht geïnformeerd te worden. U hebt het recht duidelijke, transparante en makkelijk te begrijpen informatie te krijgen over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens en rechten. Daarom verstrekken we u de informatie in dit beleid. 
 • Het recht op toegang en correctie. U hebt het recht uw persoonsgegevens op elk moment te raadplegen, te laten corrigeren of updaten. We begrijpen het belang hiervan en vragen u ons te contacteren als u uw rechten wenst uit te oefenen.
 • Het recht op gegevensportabiliteit. De persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt kunnen overgedragen worden. Dit betekent dat ze verplaatst, gekopieerd of elektronisch doorgegeven kunnen worden in bepaalde omstandigheden.
 • Het recht vergeten te worden. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht het wissen van uw gegevens te vragen. Als u uw persoonsgegevens ins ons bezit wilt laten wissen, laat ons dit weten en wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om tegemoet te komen aan uw vraag in overeenstemming met de wetgeving. Als de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer nodig zijn en we die bij wet niet meer mogen bijhouden, zullen we er alles aan doen om ze te wissen, vernielen of permanent te de-identificeren.
 • Het recht de verwerking te beperken. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht het verwerken van uw gegevens te beperken.
 • Het recht te protesteren. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht te protesteren tegen bepaalde types van verwerking, inclusief de verwerking voor direct marketing (i.e. mails waarmee wij u op de hoogte brengen van allerhande mogelijke kansen).
 • Het recht klacht in te dienen met een Toezichthoudende Autoriteit. U hebt het recht een klacht in te dienen bij een lokale Toezichthoudende Autoriteit over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.
 • Het recht om uw goedkeuring in te trekken. Als u uw goedkeuring gegeven hebt voor de verwerking van uw persoonsgegevens (i.e. wij hebben bij wet uw goedkeuring nodig om uw persoonsgegevens te verwerken), hebt u het recht deze goedkeuring op elk moment in te trekken (als u dit doet, betekent dit niet dat al wat wij gedaan hebben met uw persoonsgegevens met uw goedkeuring tot dat moment onwettig is). U kunt uw goedkeuring voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken door ons te contacteren met de onderstaande details.
 • Rechten verbonden met geautomatiseerde besluitvorming. U hebt het recht niet onderworpen te zijn aan een besluit dat enkel berust op een geautomatiseerde verwerking en dat wettelijke of andere betekenisvolle effecten heeft op u. U hebt in het bijzonder het recht:
  • op menselijke interventie;
  • op het uitdrukken van uw mening;
  • het krijgen van een uitleg bij het besluit waartoe gekomen is a een evaluatie; 
  • op het betwisten van dit besluit.

Meer informatie en advies omtrent uw rechten kunt u verkrijgen van de regelgever voor gegevensbescherming in uw land.

Hoe Equilibra contacteren?

Equilibra stelde de Chief Privacy Officer aan die gecontacteerd kan worden bij Equilibra N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam The Netherlands of door e-mail.

Als u vragen of kwesties hebt over het Privacybeleid van Equilibra of de gegevensverwerking of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van een lokale privacywetgeving, stuur een e-mail of dien een vraag in met het formulier “Contacteer Ons” op onze websites.

Wanneer wij een privacy-kwestie of toegangsvraag binnenkrijgen, hebben we een toegewijd team dat de contacten sorteert en elke vraag probeert te beantwoorden. Als uw vraag complexer van aard is, hebben we mogelijk meer informatie van u nodig. Al deze substantiële contacten krijgen een antwoord. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u kreeg, kan u een klacht indienen bij de relevante Toezichthoudende Autoriteit van uw land. Wij kunnen u op verzoek informatie verstrekken over eerdere klachten die van toepassing kunnen zijn op uw situatie.

Hoe kan dit beleid up-to-date gehouden worden?

Wij zullen dit Privacybeleid updaten wanneer nodig in functie van de feedback van onze klanten en de veranderingen van onze producten en diensten. Wanneer we veranderingen aan deze staat posten, passen we de datum van de “laatste update” bovenaan dit beleid aan. Als de wijzigingen omvangrijk zijn, verschaffen we meer informatie (inclusief voor bepaalde diensten, e-mailkennisgeving van wijzigingen van het Privacybeleid). We houden ook eerdere versies bij van dit Privacybeleid in een archief.

We beperken uw rechten in het raam van dit Privacybeleid niet zonder uw goedkeuring.

Bijkomende Privacyvoorwaarden of beleiden

Bovenop dit Privacybeleid, kunnen er specifieke campagnes of promoties zijn die geregeld worden door bijkomende privacyvoorwaarden of beleiden. We raden u aan deze bijkomende voorwaarden of beleiden te lezen vooraleer deel te nemen aan dergelijke campagnes of promoties omdat ze belangrijk zijn voor uw deelname. Eventuele bijkomende voorwaarden of beleiden zullen nadrukkelijk beschikbaar gesteld worden.